Print Recommend

กาญจนบุรี

แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก

จ. กาญจนบุรีมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจาก จ. นครราชสีมา และ จ. เชียงใหม่ พื้นที่สามในสี่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบ นอกเหนือจากนั้นเป็นที่ราบริมแม่น้ำ ด้วยสภาพภูมิประเทศดังกล่าว เมืองกาญจน์จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ป่า ถ้ำ หรือน้ำตก ทั้งยังเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนหลายเชื้อชาติหลากเผ่าพันธุ์

Item title
“นายรอบรู้” แนะนำที่กิน
“นายรอบรู้” แนะนำที่พัก
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. กาญจนบุรี
แหล่งซื้อของฝากใน จ. กาญจนบุรี
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. กาญจนบุรี
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
บริการรถเช่า-นำเที่ยว