Print Recommend

ชัยนาท

หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

ชัยนาทเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา เป็นจังหวัดหนึ่งของไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลี้ยงคนทั้งประเทศมาเนิ่นนาน ด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ ชัยนาทจึงเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาหลายยุคสมัยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง ก็มีที่เมืองชัยนาทนี้ก่อนจะแพร่ไปยังที่อื่น

Item title
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. ชัยนาท
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. ชัยนาท
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. ชัยนาท
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. ชัยนาท
“นายรอบรู้” แนะนำที่กิน
“นายรอบรู้” แนะนำที่พัก