Print Recommend

ปทุมธานี

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

ปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยที่ชื่อหมายถึงเมืองแห่งดอกบัว ปัจจุบันร่องรอยของความเป็นเมืองดอกบัวนั้นพบยากเต็มที เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม ถึงกระนั้นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ก็ยังคงน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เมืองปทุมฯ เป็นถิ่นชาวมอญที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะที่ อ. สามโคก ยังมีวัดวาอารามของชาวมอญอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลายสิบวัด เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง

Item title
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. ปทุมธานี
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. ปทุมธานี
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. ปทุมธานี
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. ปทุมธานี
“นายรอบรู้” แนะนำที่กิน
“นายรอบรู้” แนะนำที่พัก