Print Recommend

ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

คนไทยรู้จักเมืองราชบุรีว่าเป็นเมืองโอ่ง เพราะเป็นแหล่งผลิตโอ่งมังกรชั้นดี และบางคนก็รู้จักเขางูที่ราชบุรี ว่าเป็นแหล่งผลิตปูนแดงชั้นดีของไทย เป็นสินค้าส่งออกของจังหวัดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันราชบุรีเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวว่ามีตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำท่าคา และตลาดน้ำวัดปราสาทสิทธิ์ ที่ทุกคนที่มาเยือนต่างประทับใจ

Item title
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. ราชบุรี
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. ราชบุรี
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. ราชบุรี
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. ราชบุรี
“นายรอบรู้” แนะนำที่กิน
“นายรอบรู้” แนะนำที่พัก