Print Recommend

สมุทรสาคร

เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

สมุทรสาคร หรือเมืองมหาชัย มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน มีฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวเหยียด แหล่งน้ำเหล่านี้นำพาให้ผืนแผ่นดินสมุทรสาครอุดมไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์น้ำ ผู้คนในจังหวัดนี้จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีติดอันดับต้นๆ ของประเทศ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในสมุทรสาคร มีทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวมอญ โดยเฉพาะที่ย่านวัดศรีบูรณาวาส เขต อ. เมืองนั้น เป็นชุมชนมอญขนาดใหญ่ที่สำคัญของไทย

Item title
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. สมุทรสาคร
“นายรอบรู้” แนะนำที่กิน
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. สมุทรสาคร
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. สมุทรสาคร
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. สมุทรสาคร
“นายรอบรู้” แนะนำที่พัก