Print Recommend

สิงห์บุรี

ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี

สิงห์บุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของประเทศไทยมีแม่น้ำสายสำคัญสองสายไหลผ่านคือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย จึงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของประเทศ สิ่งหนึ่งที่คนไทยรู้จักเกี่ยวกับสิงห์บุรีก็คือ การที่ชาวบ้านบางระจันร่วมใจกันต่อสู้กับทหารพม่าที่ยกกองทัพเข้ามาก่อนเสียกรุงครั้งที่ 2 และมีชัยชนะเหนือพม่าถึงเจ็ดครั้งอันเป็นวีรกรรมของบรรพบุรุษที่ชาวสิงห์บุรีภาคภูมิใจ

Item title
การเดินทางภายในตัวเมือง
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. สิงห์บุรี
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. สิงห์บุรี
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. สิงห์บุรี
บริการรถเช่า-นำเที่ยว
แหล่งซื้อของฝากใน จ. สิงห์บุรี
“นายรอบรู้” แนะนำที่กิน
“นายรอบรู้” แนะนำที่พัก