Recommend

ภาคกลาง

Items tagged with : ชัยนาท

Image Item title Description
การเดินทางภายในตัวเมือง ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-จ. ชัยนาท ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. ชัยนาท ส้มโอ พันธุ์ขึ้นชื่อคือพันธุ์ขาวแตงกวา ปลูกกันมากแถบ อ. มโนรมย์ จุดเด่นของพันธุ์นี้คือ ผลใหญ่ เนื้อกรอบ รสหวาน ผลผลิตออกมากช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย...
ชัยนาท หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา ชัยนาทเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา เป็นจังหวัดหนึ่งของไทยที่เป็นอู...
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. ชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา:: ที่ตั้ง : บ้านสวนลำไย ต. บางหลวง อ. สรรพยาเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศ สร้างกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีประตูปล่อยเรือเพื่อ...
บริการรถเช่า-นำเที่ยว ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
แหล่งซื้อของฝากใน จ. ชัยนาท ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
“นายรอบรู้” แนะนำที่กิน อาหารไทย images/stories/blank.jpg ครัวท่าลาภ ที่ตั้ง บ้านท่าลาภ เวลาเปิด 10.00-21.00 น. โทร. 0-5641-4356 แนะนำ ปลาหมูทอดน้ำปลา ปลาม้ารา...
“นายรอบรู้” แนะนำที่พัก อ. เมือง images/stories/blank.jpg ชัยนาทธานีที่ตั้ง ถ. พหลโยธินโทร. 0-5641-6799ราคา 1,800-6,500 บาท images/stories/blank.jpg ชัยนาท...