Create PDF Recommend Print

ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. ศรีสะเกษ

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fitem%2F635-all-sights-in-si-sa-ket.html
 

น้ำตกซำไทร

ที่ตั้ง : หน่วยพิทักษ์ป่าจองกอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา บ้านจองกอ ต. กันทรอม อ. ขุนหาญ
น้ำตกเล็กๆ แวดล้อมด้วยป่าร่มรื่น และมีแอ่งน้ำกว้างเหมาะแก่การเล่นน้ำ

น้ำตกวังใหญ่

ที่ตั้ง : หน่วยพิทักษ์ป่าวังใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ต.บักดอง อ. ขุนหาญ
น้ำตกใหญ่กลางป่า สายน้ำตกแผ่กว้างลงสู่แอ่งน้ำใหญ่ ด้านบนเป็นแอ่งน้ำเหมาะสำหรับเล่นน้ำและพักผ่อนบริเวณลานหิน

น้ำตกสำโรงเกียรติ

ที่ตั้ง : บ. สำโรงเกียรติ ต. บักดอง อ. ขุนหาญ
ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก น้ำตกสูง 8 ม.

ปราสาทพระวิหาร

ที่ตั้ง : ติดเขตชายแดนประเทศไทยบริเวณผามออีแดง ต. เสาธงชัย อ. กันทรลักษ์
ปราสาทหินบนเขาสูงในเขตแดนกัมพูชา แต่ทางขึ้นชมอยู่ในเขตไทยซึ่งมีสิ่งน่าสนใจดังนี้ บันไดนาคหัวลิง ลานนาคราช อาคารโคปุระชั้นที่ 1 และชั้น 2 พระมหามณเฑียร และมหาปราสาทหรือปรางค์ประธาน โบราณสถานเหล่านี้ล้วนมีลายปูนปั้นงดงาม โดยเฉพาะทับหลังและหน้าบัน ตรงหน้าผาเป้ยตาดียังเป็นจุดชมทิวทัศน์ประเทศกัมพูชาได้กว้างไกลและงดงาม

ปราสาทโดนตวล

ที่ตั้ง : บ้านภูมิซรอล ต. บึงมะลู อ. กันทรลักษณ์
เป็นปราสาทหินขนาดเล็กตั้งอยู่บนยอดเขากลางป่าชายแดนไทย-กัมพูชา

ปราสาททับทัน

ที่ตั้ง : อยู่ในวัดปราสาทพนาราม บ้านปราสาท ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน
ประกอบด้วยปรางค์สามองค์บนฐานศิลาแลง ปรางค์องค์กลางมีทับหลังรูปพระอิศวร

ปราสาทเยอ

ที่ตั้ง : วัดปราสาทเยอเหนือ ต. ปราสาทเยอ  อ. ไพรบึง
ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวเยอ เป็นซากปราสาทหินในวัด และมีทับหลังลวดลายสวยงามน่าชม

ปราสาทสระกำแพงใหญ่

ที่ตั้ง : วัดสระกำแพงใหญ่ บ้านกำแพง ต. กำแพง อ. อุทุมพรพิสัย
ปราสาทหินที่มีศิลปกรรมน่าชมหลายอย่าง เช่น ปรางค์ประธานและบรรณาลัยที่มีทับหลังสภาพสมบูรณ์หกชิ้น

ผามออีแดง

ที่ตั้ง : อ. เสาธงชัย อ. กันทรลักษณ์
หน้าผาส่วนหนึ่งของเขาพระวิหารและเป็นจุดชมทิวทัศน์ฝั่งกัมพูชา มีสะพานเดินเลาะไปตามริม ผาเพื่อชมภาพคนสลักบนผนังหน้าผาอายุกว่า 1,500 ปี

พระธาตุเรืองรอง

ที่ตั้ง : วัดบ้านสร้างเรือง ต. หญ้าปล้อง อ. เมือง
เจดีย์ในรูปแบบอาคารสูงหกชั้น ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและจุดชมทิวทัศน์

พระพุทธบาทภูสิงห์

ที่ตั้ง : สำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาทภูสิงห์ ต. โคกตาล  อ. ภูสิงห์
รอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่สมัยทวารวดี จำหลักลึกลงไปในหินทราย

วัดเขียนบูรพาราม

ที่ตั้ง : ต. ห้วยเหนือ  อ. ขุขันธ์ อยู่บนถนนแยกเขาวัดกลาง ห่างจากสี่แยกไฟแดงประมาณ 600 ม.
ภายในวัดมีสิมเก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ประดับไม้ฉลุลายงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีวัดมหาพุทธาราม  เป็นที่ประดิษฐานพระโต พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ศิลปะล้านช้าง

อช. เขาพระวิหาร

ที่ตั้ง : ติดเขตชายแดนไทย - เขมร บริเวณผามออีแดง เชิงเขาพระวิหาร ต. เสาธงชัย อ. กันทรลักษ์
ผืนป่าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นที่ตั้งของเขาพระวิหาร และมีแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น น้ำตกตานี น้ำตกขุนศรี สระตราว และจุดชมทิวทัศน์บนเขาสัตตะโสมเพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช