Print Recommend

ภาคเหนือ

 • กำแพงเพชร

  พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (8 votes)
  Add to favourites

  วัดพระสี่อิริยาบถ

  กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่
  กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลืองลือมรดกโลก

  กำแพงเมืองโบราณสร้างด้วยศิลาแลง อันเป็นกำแพงขนาดใหญ่ มีความมั่นคงแข็งแกร่งประดุจเพชร เป็นที่มาของชื่อจังหวัดนี้ จ. กำแพงเพชรมีอุทยานประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองเป็นมรดกของโลก มีกล้วยไข่รสชาติดี และที่สำคัญคือมีแหล่งผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำคัญของประเทศอยู่ที่ อ. ลานกระบือ


 • ตาก

  ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (9 votes)
  Add to favourites

  น้ำตกทีลอซู

  ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
  พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

  ตากเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือที่มีพื้นที่ติดต่อกับพม่าที่ อ. แม่สอด บริเวณนี้มีตลาดริมเมยจำหน่ายสินค้าจากพม่า พื้นที่บางส่วนในเขต อ. อุ้มผางเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าดงดิบผืนใหญ่ เป็นต้นกำเนิดน้ำตกทีลอซูอันเลื่องชื่อ  นอกจากนี้ยังมีที่เที่ยวอื่นอีกหลายแห่ง เช่น เขื่อนภูมิพล วัดพระบรมธาตุ เป็นต้น


 • น่าน

  ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (10 votes)
  Add to favourites

  จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

  แข่งเรือลือเลี่ยง เมืองงาช้างดำ
  จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

  น่านเป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคเหนือที่มีศิลปวัฒนธรรมอันน่าสนใจ ที่ไม่ควรพลาดชมคือวิหารวัดภูมินทร์ แหล่งรวมงานศิลปกรรมชั้นยอดทั้งภายในและภายนอกวิหาร โดยเฉพาะด้านในนั้นมีพระประธานซึ่งมีพุทธลักษณะพิเศษ คือมีสี่องค์หันหลังชนกัน ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศ มีจิตรกรรมแสดงวิถีวัฒนธรรมชาวน่าน  จ. น่านยังเป็นที่ตั้งของ อช. ดอยภูคา ซึ่งมีต้นชมพูภูคาที่มีดอกสวยงามและพบเฉพาะที่ป่าแห่งนี้เท่านั้น


 • พะเยา

  จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (13 votes)
  Add to favourites

  กว๊านพะเยา

  กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
  บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

  จ. พะเยามีกว๊านพะเยาซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนืออยู่ในเขตตัวเมือง  บรรยากาศริมกว๊านน่ารื่นรมย์ เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของจังหวัด  นอกจากนี้พะเยายังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ  และสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่ อ. เชียงคำเป็นถิ่นของชาวไทลื้อที่ยังคงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าสนใจ


 • พิจิตร

  จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (5 votes)
  Add to favourites

  บึงสีไฟยามเย็น

  ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน
  เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย
  ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

  บางคนเรียกพิจิตรว่าเป็นถิ่นชาละวัน เพราะเป็นถิ่นกำเนิดนิทานพื้นบ้านเรื่องไกรทอง ซึ่งมีชาละวันเป็นตัวละครเอก จ. พิจิตรเป็นเมืองเล็กๆ แต่งานแข่งเรือยาวประเพณีในแม่น้ำน่านโด่งดังเป็นที่รู้จัก เป็นประเพณีเก่าแก่งานใหญ่ของจังหวัด  พิจิตรยังเป็นถิ่นพระดัง ทั้งพระเครื่องหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานและหลวงพ่อเพชรแห่งวัดท่าหลวง


 • พิษณุโลก

  อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (11 votes)
  Add to favourites

  ผาชูธง อช. ภูหินร่องกล้า

  พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
  สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
  ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

  สมบัติอันล้ำค่าสิ่งหนึ่งของชาวพิษณุโลกและชาวไทยพุทธคือพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งของภาคเหนือ ทั้งมีพุทธลักษณะงดงามและความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะ ส่วนความงามทางธรรมชาตินั้น จ. พิษณุโลกมีอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหลายแห่ง เช่น อช. ทุ่งแสลงหลวง อช. ภูหินร่องกล้า เป็นต้น


 • ลำปาง

  พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (9 votes)
  Add to favourites

  วัดพระธาตุลำปางหลวง

  ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

  คนทั่วไปรู้จักเมืองลำปางว่าเป็นเมืองรถม้า ในอดีตลำปางเคยอุดมไปด้วยไม้สัก เป็นพื้นที่สัมปทานไม้ของชาวต่างชาติ จึงเกิดการฝึกช้างขึ้นเพื่อใช้ชักลากไม้ในป่า ก่อนที่ศูนย์ฝึกช้างนั้นจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากนี้ก็มีชาวพม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนมีฐานะ แล้วสร้างวัดใหม่พร้อมบูรณะวัดเก่า ลำปางจึงมีวัดพม่าให้ชมมากที่สุดในประเทศไทย


 • ลำพูน

  พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (7 votes)
  Add to favourites

  สะพานทาชมพูช่วงแม่ทา

  พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

  ลำพูนเป็นจังหวัดเล็กๆ ภายในตัวเมืองมีการรักษาอาคารบ้านเรือนตึกแถว วัดโบราณไว้ได้มาก อาณาจักรหริภุญไชยซึ่งคือบริเวณเมืองลำพูนในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นลำพูนจึงมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในล้านนา มีวัดวาอารามและโบราณสถานหลายแห่งเหมาะแก่การเที่ยวชม เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี เป็นต้น


 • สุโขทัย

  พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (6 votes)
  Add to favourites

  วัดมหาธาตุในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

  มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
  งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ สักการะแม่ย่า พ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

  ดินแดนที่มีชื่อว่าสุโขทัยซึ่งมีความหมายว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นเวลากว่า 700 ปีมาแล้ว ในอดีตสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคนี้ มีการติดต่อสัมพันธ์กับล้านนาล้านช้าง และพุกาม จึงปรากฏโบราณวัตถุสถานจำนวนมากในดินแดนนี้โดยบริเวณเมืองเก่าที่ อ. ศรีสัชนาลัย และ อ. เมือง ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2534


 • อุตรดิตถ์

  พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (8 votes)
  Add to favourites

  เขื่อนสิริกิติ์

  เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน
  บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

  คนทั่วไปรู้จัก จ. อุตรดิตถ์ในชื่อของ "เมืองลับแล" เมืองแห่งแม่ม่ายและสาวสวย มีสวนลางสาดเลื่องชื่อ ทุเรียนรสอร่อยไม่เป็นรองใคร และบางคนก็อาจรู้จักอุตรดิตถ์ในฐานะถิ่นกำเนิดของพระยาพิชัยดาบหัก ทหารผู้กล้าของพระเจ้าตากสินมหาราช ชื่อ "อุตรดิตถ์" ถูกตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความหมายว่าท่าน้ำแห่งทิศเหนือ อันหมายถึงบางโพธิ์ท่าอิฐชุมชนเดิมซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน


หน้า 1 จาก 2