Print Recommend

ภาคเหนือ

 • เชียงราย

  อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (8 votes)
  Add to favourites

  สามเหลี่ยมทองคำริมแม่น้ำโขง

  เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนะรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

  เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีพรมแดนติดกับลาวและพม่า ภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเช่น ดอยแม่สลอง ดอยตุง ภูชี้ฟ้า เป็นต้น


 • เชียงใหม่

  พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2009 Administrator
  (12 votes)
  Add to favourites

  เทือกเขาดอยหลวงเชียงดาว

  ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

  เชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางของล้านนานับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เป็นแหล่งรวมวัดวาอารามเก่าแก่และงดงามด้วยศิลปะล้านนา เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ฯ เป็นต้น มีธรรมชาติป่าเขาที่สวยงาม ยอดดอยอินทนนท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ในจังหวัดนี้.


 • เพชรบูรณ์

  อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (7 votes)
  Add to favourites

  ทิวทัศน์ยามรุ่งอรุณใน อช. น้ำหนาว

  เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว
  ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

  เพชรบูรณ์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือที่ได้ชื่อว่ามีภูมิประเทศสวยงาม เป็นที่เล่าขานของนักเดินทาง โดยเฉพาะแถบเขาค้อและ อช. น้ำหนาว ในอีกมิติหนึ่ง เพชรบูรณ์เป็นเมืองเก่ามีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ดังปรากฏโบราณวัตถุสถานที่เมืองศรีเทพ ในสมัยต่อมายังพบเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่วัดไตรภูมิและวัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสมัยสุโขทัย


 • แพร่

  พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (2 votes)
  Add to favourites

  แพะเมืองผี

  หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ
  ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม

  แพร่เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่เงียบสงบ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุช่อแฮอันศักดิ์สิทธิ์ ในอดีต จ. แพร่เคยเป็นดินแดนแห่งไม้สัก สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้คืออาคารบ้านเรือน ตลอดจนอาคารศาสนสถานในตัวเมืองแพร่บางแห่ง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองแพร่ จ. แพร่ยังมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปลกตาเป็นที่เล่าขานของนักท่องเที่ยว นั่นก็คือแพะเมืองผี


 • แม่ฮ่องสอน

  อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (6 votes)
  Add to favourites

  ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ

  หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

  เป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่า "เมืองสามหมอก" เพราะไม่ว่าฤดูไหนก็จะมีหมอกควันปกคลุมทั่วทั้งขุนเขา หมอกแรกคือหมอกเมฆในฤดูฝน หมอกที่ 2 คือหมอกน้ำค้างในฤดูหนาว และหมอกสุดท้ายคือหมอกควันจากไฟป่าในฤดูแล้ง เสน่ห์อีกอย่างของเมืองแม่ฮ่องสอนคือธรรมชาติขุนเขาสูงต่ำสลับซับซ้อน การเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาสูงลูกแล้วลูกเล่า พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงาม นับเป็นความทรงจำที่ยากจะลืมสำหรับผู้มาเยือน


หน้า 2 จาก 2