Recommend

ภาคเหนือ

Items tagged with : กำแพงเพชร

Image Item title Description
"นายรอบรู้" แนะนำที่กิน "นายรอบรู้" แนะนำที่กิน : รับรองความอร่อยโดยกองบรรณาธิการ "นายรอบรู้" อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์แผ่นสติ๊กเกอร์สีเหลือง "นายรอบรู้&...
"นายรอบรู้" แนะนำที่พัก อ. เมือง images/stories/blank.jpg ชากังราวริเวอร์วิว ที่ตั้ง ถ. เทศา ซ. 1 โทร. 0-5571-4900-8ราคา 1,000-2,5000 บาท images/stories/bla...
การเดินทางภายในตัวเมือง ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-กำแพงเพชร รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด ประเภทรถ ปรับอากาศชั้น 1, ปรับอากาศชั้น 2โทร. 0-2936-3670 (หมอชิต), 0-5579-9273 (สถานีขนส่งกำแพงเพชร)...
การเดินทางไปเที่ยวต่างอำเภอ ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
กำแพงเพชร กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลืองลือมรดกโลก กำแพงเมืองโบราณสร้างด้วยศิลาแลง อันเป็นกำแพงขนาดใหญ่ มีความมั่นค...
ของฝากที่น่าสนใจจาก จ. กำแพงเพชร กล้วยไข่ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด เป็นกล้วยเนื้อแน่น เปลือกบาง รสชาติหวานหอม ออกมากช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. แหล่งจำหน่ายแหล่งใหญ่อยู่ที่ตลาดมอกล้วย...
ที่เที่ยวทั้งหมดใน จ. กำแพงเพชร กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี:: ที่ตั้ง : ชุมชนพัฒนาวิมล ต. นครชุม อ. เมือง ป้อมปราการศิลาแลงสำหรับป้องกันข้าศึกของเมืองโบราณนครชุม อยู่ทางฝั่งตะวันตก...
บริการรถเช่า-นำเที่ยว ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
แหล่งซื้อของฝากใน จ. กำแพงเพชร ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล