Print Recommend

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ศรีสะเกษ

  อังคาร, 23 มีนาคม 2010 Administrator
  (0 votes)
  Add to favourites

  ปราสาทพระวิหาร

  แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ
  เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

  เป็นดินแดนแห่งดอกลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินับหมื่นต้น เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา  มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งรวมทั้งเขมร กวยหรือกูยด้วย  ในบางอำเภอเช่น อ. กันทรลักษ์มีวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภาษาพูด เป็นอย่างเขมร เป็นที่ตั้งปราสาทเขาพระวิหารที่ยังเป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา


 • สกลนคร

  พุธ, 24 มีนาคม 2010 Administrator
  (0 votes)
  Add to favourites

  หนองหาน

  พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร
  และตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

  เป็นที่ตั้งของหนองหาน บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์รอบหนองหาน สกลนครยังเป็นที่จำพรรษาของพระอริยสงฆ์สายวิปัสสนาหลายท่าน เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเชิงชุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนในภูมิภาคนี้


 • สุรินทร์

  พุธ, 24 มีนาคม 2010 Administrator
  (3 votes)
  Add to favourites

  ปราสาทศีขรภูมิ

  สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย
  ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

  เป็นจังหวัดหนึ่งในอีสานที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ชาวกูยที่มีความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงแต่ครั้งบรรพบุรุษ ทุกปีจะมีการจัดงานช้างเมืองสุรินทร์เป็นงานใหญ่ของจังหวัด ชาวเขมรมีชื่อเสียงในการทำเครื่องประดับเงิน การทอผ้า ทั้งสุรินทร์ยังได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งปราสาทขอม เป็นที่ตั้งของปราสาทศีขรภูมิซึ่งมีลายสลักรูปนางอัปสรอันงดงาม


 • หนองคาย

  พุธ, 24 มีนาคม 2010 Administrator
  (1 vote)
  Add to favourites

  เทศกาลบั้งไฟพญานาค

  วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส
  สะพานไทย-ลาว

  จ. หนองคายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดลูกไฟพญานาคกลางลำน้ำโขงในช่วงวันออกพรรษา  คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ใจ  หนองคายอยู่เหนือสุดของอีสาน มีพื้นที่ทอดยาวเป็นระยะทางราว 370 กม. ไปตามลำน้ำโขงซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับลาวบริเวณเมืองเวียงจันทน์ โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งแรกเชื่อมถึงกัน เส้นทางสายนี้จึงมีทิวทัศน์สวยงาม


 • หนองบัวลำภู

  พุธ, 24 มีนาคม 2010 Administrator
  (0 votes)
  Add to favourites

  อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ
  แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

  หนองบัวลำภูเคยเป็นอำเภอหนึ่งของ จ. อุดรธานี ก่อนจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2536 ในสมัยที่นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี  สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นคือ อช. ภูเก้า-ภูพานคำ และวัดชื่อดังคือวัดถ้ำกลองเพล มีพิพิธภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ขาวที่ชาวไทยเคารพศรัทธา


 • อำนาจเจริญ

  พุธ, 24 มีนาคม 2010 Administrator
  (1 vote)
  Add to favourites

  พุทธอุทยาน

  พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์
  เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

  อำนาจเจริญเป็นจังหวัดใหม่ของภาคอีสานซึ่งแยกตัวมาจาก จ. อุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดในปี พ.ศ. 2536 พร้อมๆ กับอีกสองจังหวัด คือ หนองบัวลำภูที่แยกตัวมาจาก จ. อุดรธานี และสระแก้วที่แยกมาจาก จ. ปราจีนบุรี  พุทธอุทยานซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระมงคลมิ่งเมือง เป็นที่หนึ่งที่น่าแวะไป


 • อุดรธานี

  พุธ, 24 มีนาคม 2010 Administrator
  (2 votes)
  Add to favourites

  แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

  น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ
  อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์
  เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์

  เมื่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ขอพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 5 สร้างเมืองขึ้น ณ บ้านเดื่อหมากแข้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของมณฑลลาวพวน จึงเปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลอุดร  กระทั่งมีการปรับรูปแบบการปกครอง มณฑลอุดรจึงเปลี่ยนเป็น จ. อุดรธานี อุดรธานีเป็นเมืองใหญ่ สภาพแวดล้อมดี  เมื่อมีการค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง อ. หนองหาน อุดรธานีจึงเป็นที่สนใจของคนทั่วไป


 • อุบลราชธานี

  พุธ, 24 มีนาคม 2010 Administrator
  (3 votes)
  Add to favourites

  ผาชนะได จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกของประเทศไทย

  เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย
  หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
  งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

  อุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคอีสาน มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่โดดเด่น คืออยู่ทางตะวันออกสุดของไทยที่ อ. โขงเจียม จึงเป็นบริเวณที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่อื่นๆ  นอกจากนี้ยังที่มีพรมแดนติดกับลาวและกัมพูชา จึงเป็นที่รู้จักกันในนาม "ประตูสู่อินโดจีน" จ. อุบลฯ มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่คือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ


 • เลย

  อังคาร, 23 มีนาคม 2010 Administrator
  (1 vote)
  Add to favourites

  ผาหล่มสัก อช. ภูกระดึง

  เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม

  เลยเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนบนสุดของอีสาน ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาน้อยใหญ่ จึงได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา” มียอดภูที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก เช่น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง เป็นต้น และอีกสิ่งที่เลื่องลือคู่กับขุนเขาก็คือความหนาวเย็น จนได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ “สุดหนาวในสยาม” กระทั่งบางปีก็เกิดปรากฏการณ์ที่น้ำค้างจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งตามกิ่งไม้ใบหญ้า ที่เรียกว่า “แม่คะนิ้ง” เหล่านี้คือเสน่ห์แห่งเมืองเลยที่เชิญชวนให้ผู้คนมาเยือนไม่ขาดสาย


หน้า 2 จาก 2