Create PDF Recommend Print

มหาสารคาม

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fnortheast%2Fitem%2F704.html
 

ท้าวมหาชัยผู้สร้างเมืองมหาสารคาม

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม
ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

จ. มหาสารคามแม้จะไม่โด่งดังนักเรื่องการท่องเที่ยว แต่ก็เป็นจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นแหล่งรวมผู้มีความรู้หลากหลายแขนงวิชาจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน จนได้รับสมญาว่า "ตักสิลานคร"  ที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือ มีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึง 1,500 ปีที่พระธาตุนาดูน


ที่เที่ยวโดดเด่น

พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน ที่ตั้ง : ประดิษฐานอยู่ที่ ต. พระธาตุ อ. นาดูน
บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธมณฑลอีสาน  องค์พระธาตุสีขาวรูปทรงสถูปได้รับอิทธิพลศิลปะทวารวดี สูง 50.50 ม. อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 35.70 ม. ส่วนยอดองค์พระธาตุเป็นฉัตรทองประดับเกล็ดกระจกสีทองอร่ามตา  บริเวณพระธาตุนาดูนเคยเป็นที่ตั้งนครจำปาศรีมาก่อน มีการค้นพบโบราณวัตถุสถานมากมาย โดยเฉพาะพระสถูปต่างๆ ที่ทำจากทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารี-ริกธาตุ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 หรือสมัยทวารวดี

พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในวัดมหาชัย ต. ตลาด อ. เมือง
จัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญของภาคอีสาน เช่น ใบเสมาหิน พระพุทธรูปโบราณ บานประตู คันทวยแกะสลัก ฯลฯ ทั้งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวรรณคดีของอีสานและพระธรรมใบลานจำนวนมากของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวมหาสารคาม

 ที่พัก

 ของฝาก

 การเดินทาง

 

ที่ตั้ง : ที่ทำการอยู่ในเขต ต. ทุ่งลุยลาย อ. คอนสาร
ผืนป่า อนุรักษ์แห่งนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะนก เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  บริเวณที่ทำการมีทุ่งกะมังซึ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แหล่งหากินของฝูงเนื้อ ทราย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช