Create PDF Recommend Print

อำนาจเจริญ

แบ่งปันกันเลย >>
Digg
http%3A%2F%2Fnairobroo.com%2Fthailand-destinations%2Fnortheast%2Fitem%2F734.html
 

พุทธอุทยาน

พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์
เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

อำนาจเจริญเป็นจังหวัดใหม่ของภาคอีสานซึ่งแยกตัวมาจาก จ. อุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดในปี พ.ศ. 2536 พร้อมๆ กับอีกสองจังหวัด คือ หนองบัวลำภูที่แยกตัวมาจาก จ. อุดรธานี และสระแก้วที่แยกมาจาก จ. ปราจีนบุรี  พุทธอุทยานซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระมงคลมิ่งเมือง เป็นที่หนึ่งที่น่าแวะไป


ที่เที่ยวโดดเด่น

พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง

พระมงคลมิ่งเมือง ที่ตั้ง : อยู่ริม ถ. ชยางกูร ต. บุ่ง อ. เมือง
เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11 ม. สูง 20 ม. มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล  รอบบริเวณร่มรื่นด้วยแมกไม้ เหมาะแก่การพักผ่อน โดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นทิวทัศน์อยู่ฝั่งตรงกันข้าม

วัดพระเหลาเทพนิมิต

พระเหลาเทพนิมิตร ที่ตั้ง : อยู่ที่บ้านพนา ต. พนา อ. พนา
มีโบสถ์หลังใหญ่สถาปัตยกรรมล้านนาอันสวยงาม ภายในประดิษฐานพระเหลาเทพนิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชัยคู่บ้านคู่เมือง อายุเกือบ 300 ปี  กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลป์งดงามที่สุดในภาคอีสาน  เมื่อยืนอยู่ด้านหน้าโบสถ์จะเห็นพระพักตร์ของพระเหลาเทพนิมิตลอยเด่นอยู่ในกรอบของโบสถ์ เป็นภาพอันงดงามยิ่ง

วนอุทยานดอนเจ้าปู่

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ ต. พนา อ. พนา
เป็นป่าผืนเล็กๆ บนที่ดอนพื้นที่ 200 ไร่ ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้เป็นดอนปู่ตา  มีฝูงลิงอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากของกินและที่กิน

สำรับกับข้าวของชาวอำนาจเจริญ

 ที่พัก

 ของฝาก

 การเดินทาง

 

ที่ตั้ง : ที่ทำการอยู่ในเขต ต. ทุ่งลุยลาย อ. คอนสาร
ผืนป่า อนุรักษ์แห่งนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะนก เป็นแหล่งศึกษาดูนกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง  บริเวณที่ทำการมีทุ่งกะมังซึ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แหล่งหากินของฝูงเนื้อ ทราย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช