Print Recommend

ภาคใต้

 • ระนอง

  พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator
  (4 votes)
  Add to favourites

  Thdestinations51100011

  คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

  ระนองเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์หลายอย่าง เช่น เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าไกลสุดหล้าฟ้าเขียวสำหรับบางคน คือถ้าไม่ตั้งใจไปก็คงไปไม่ถึง ด้วยจังหวัดนี้ไม่ได้อยู่บนเส้นทางสายหลักของการสัญจรขึ้นล่องภาคใต้ ทั้งตลอดเส้นทางก็ต้องผ่านขุนเขาหลายลูก อีกฉายาหนึ่งของระนองคือเมือง “ฝนแปดแดดสี่” ด้วยในรอบปีมีฝนตกมากถึง 8 เดือน ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. เป็นช่วงที่ฝนชุกที่สุด


 • สงขลา

  พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010 Administrator
  (4 votes)
  Add to favourites

  สะพานติณสูลานนท์ เชื่อมตัวจังหวัดกับเกาะยอในทะเลสาบสงขลา

  นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

  ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสองทะเล” เพราะตั้งประชิดทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของไทย และมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย โดยมีด่านสำคัญสองแห่งคือด่านปาดังเบซาร์และด่านสะเดา ที่คนท้องถิ่นเรียกว่าด่านจังโหลน รัฐบาลมีนโยบายพัฒนา จ. สงขลาให้เป็นเมืองหลักของภาคใต้ตอนล่าง เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ สงขลาจึงเจริญรุดหน้ามีสาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน


 • สตูล

  จันทร์, 08 มีนาคม 2010 Administrator
  (4 votes)
  Add to favourites

  Thdestinations51300010

  สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

  เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีเกาะและชายหาด ที่สวยงามมากมาย สตูลจึงเป็น “เมืองงาม” ที่หลายคนใฝ่ฝันจะได้ไปเยือน แม้คนในสตูลจะนับถือศาสนาอิสลามเกินครึ่ง แต่ก็ยังคงใช้ภาษาไทยปักษ์ใต้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งต่างจาก จ. ยะลา จ. ปัตตานี และ จ. นราธิวาส ซึ่งใช้ภาษายาวีในการสื่อสาร


 • สุราษฎร์ธานี

  ศุกร์, 05 มีนาคม 2010 Administrator
  (2 votes)
  Add to favourites

  หมู่เกาะอ่างทอง

  เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

  สุราษฎร์ธานี มีความหมายว่าเมืองคนดี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุไชยาหนึ่งในสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวใต้ และเป็นนิวาสสถานเดิมของท่านพุทธทาสผู้ก่อตั้งสวนโมกข์สถานที่เผยแผ่แก่นแห่งพุทธธรรมที่ชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศให้ความศรัทธา นอกจากนี้ยังเป็นดินแดนแห่งท้องทะเลอ่าวไทยอันสวยงาม โดยมีเกาะสมุยเป็นที่เที่ยวโดดเด่น


หน้า 2 จาก 2